Περιγραφή θέσης εργασίας

Η ερευνητική ομάδα Υλικών και Μικροκατεργασίας με Λέιζερ του ΕΜΠ http://zergioti.physics.ntua.gr/ αναζητεί μηχανικό για υποστήριξη νέων προϊόντων-R&D, με σκοπό την ανάπτυξη αυτοματισμού συστήματος κατεργασίας με λέιζερ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Η/Υ, ή συναφών σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • άνω των 3 ετών εργασιακή ή/και ερευνητική προϋπηρεσία σε βιομηχανικά συστήματα αυτοματισμού
  Άριστη γνώση προγραμματιστικών εργαλείων (PLC, Scada, Labview)
  Καλή γνώση σχεδιαστικών εργαλείων (Autodesk-AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Matlab)
  Άριστη γνώση προγραμματισμού (C++, Python)
  Επιθυμητή η γνώση αισθητηρίων διεργασιών όπως temperature sensors, humidity sensors
  Επιθυμητή η εμπειρία σε συστήματα λέϊζερ και σε ρομποτικά συστήματα.
  Διάθεση για ενασχόληση με ευρύ φάσμα τεχνολογιών με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων
  Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτός, προφορικός λόγος και τεχνική ορολογία)
 • Επιθυμητή η εξοικείωση με διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα (CE, ISO)

Παρακαλώ τους ενδιαφερόμενους να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: zergioti@central.ntua.gr